Skip to content Skip to footer

Jacek Sienicki

Jacek Sienicki przyszedł na świat w 1928 roku w Warszawie. Tutaj spędził również okres II wojny światowej. Przez wiele lat pełnił funkcję wykładowcy na Wydziale Malarstwa stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Działalność pedagogiczna stanowiła bowiem, obok malarstwa i rysunku, drugą wielką pasję profesora Sienickiego. Był również współpomysłodawcą wystawy „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi”, zwanej „Arsenałem ’55”, która po dziś dzień uznawana jest za jedno z ważniejszych XX-wiecznych wydarzeń kulturalnych w Polsce. W latach 80. artysta pozostawał aktywnym uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej, dając wyraz sprzeciwu wobec systemu. Był jednym z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych.

W swojej sztuce wyrażał szacunek wobec rzeczy prostych i stąd zyskał przydomek „portrecisty przedmiotów”. Często w pracach profesora Sienickiego przedstawiane były kwiaty, ale też wnętrza, siedzące postacie czy czaszki. Interesował się także naturą – w twórczości Sienickiego znaleźć można wiele pejzaży lub wyobrażeń drzew. Sam mówił, że „Portretuję wnętrza pracowni, portretuję kwiaty, wszystkie te rzeczy, które maluję, w bardzo bliskim związku z naturą. Co oznacza, że muszę je mieć obok siebie. Oczywiście mam też nadzieję, że portretuję siebie. Nadaję piętno obrazowi, piętno wynikające ze mnie. Z całego mojego życiorysu, moich chorób, przeżyć, radości i smutków. To piętno istnieje w każdym obrazie.” Sztukę artysty cechuje duża emocjonalność i charakterystyczne formy na granicy realności i abstrakcji. Profesor Sienicki uzyskiwał ten efekt poprzez subtelne bogactwo przedstawień, szarość obrazów ale i polifonię barw. Razem elementy te składają się na dzieła wyjątkowe, przykuwające wzrok, skłaniające do refleksji. Był artystą szczerym, wrażliwym. Mawiał, że „W prostych tematach trzeba być delikatnym i silnym, trzeba wyjść z banału, udać się w rejony, w których może zrodzić się coś prawdziwego”.

Artysta został uhonorowany m.in. nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida (w 1975r.) i nagrodą im. Jana Cybisa, przyznaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki w 1983 roku. Został również odznaczony złotym Krzyżem Zasługi. Dzieła artysty były niejednokrotnie prezentowane na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od kwietnia do lipca 2023 roku prace Jacka Sienickiego zostały zaprezentowane w ramach wystawy „Wszystkie te rzeczy, które muszę mieć obok siebie” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.