87. Ryszard Gieryszewski - Podział po przekątnej

CENA WYWOŁAWCZA: 1 200

ESTYMACJA: 1 400 – 2 000

drzeworyt barwny, papier, 48,5 x 66, 5 cm

sygnowany, datowany i opisany ołówkiem u dołu: Podział po przekątnej | drzeworyt| R.Gieryszewski|

Droit de Suite