Skip to content Skip to footer

Juliusz (Martwy) Lewandowski

Juliusz Lewandowski jest malarzem-samoukiem. Jego charakterystyczny styl często nawiązujący do erotyzmu czy szeroko pojętej „polskości” zapewnił mu rozgłos zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Lewandowski skupia się w swojej twórczości na wątkach autobiograficznych, choć maluje również dzieła o tematyce historyczno-społecznej. Do jego inspiracji należy m.in ekspresjonizm i kubizm.