. Zofia Błażko - Ksenia, 2016

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

olej, płótno, 73 x 54, w oprawie 79,5 x 60,5 cm

sygnowany monogramem artystki p.d.: 'ZB’

Droit de Suite