. Stanisław Baj - Rzeka Bug - Ucho Igielne, 2021

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

olej, płótno, 150 x 80 cm

sygnowany p.d.:S.Baj, sygnowany i opisany na odwrociu: Stanisław Baj |Rzeka Bug | Ucho igielne| XI | 2021 |

Droit de Suite