. Stanisław Baj - Rzeka Bug, 2022

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

olej, płótno, 24 x 33 cm

sygnowany p.d.:S.Baj, sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Stanisław Baj | Rzeka Bug | 2020 |

Droit de Suite