. Ryszard Gieryszewski - Podział nieprzypadkowy linie poziome i pionowe, 1994

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

drzeworyt, wypukłodruk, papier, 66 x 48 cm

sygnowany i opisany ołówkiem u dołu: Podział nieprzypadkowy linie poziome i pionowe| drzeworyt | wypukłodruk| R. Gieryszewski |94 |

Droit de Suite