. Jerzy Duda - Gracz - Pejzaż, 1980

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

olej, płyta pilśniowa, 14,7 x 25,2 cm, w oprawie 40, 5 x 29 cm

sygnowany p.d.: Duda Gracz 1981, na odwrocie nalepka autorska z danymi obrazu

Droit de Suite