. Jan Dubrowin - Kocie bajki, 2022

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

olej, płótno, 65 x 54 cm