. Grzegorz Klimek - Efemeryczny sterowiec, 2021

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

technika własna, płótno, 180 x 90 cm

Droit de Suite