. Agnieszka Mitura - Wisła - październik z cyklu notatki znad rzeki, 2022

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

olej, płótno, 50 x 100 cm