80. Zbigniew Wojkowski - Kropla

CENA WYWOŁAWCZA: 10 000

ESTYMACJA: 12 000 – 16 000

brąz, kamień, wysokość całkowita 52 cm, edycja 5/12

Droit de Suite