76. Jan Wołek, Wisła, 2022

CENA WYWOŁAWCZA: 1

olej, płótno, 60 x 80 cm, w oprawie 70 x 98 cm