57. Stanisław Baj - Rzeka Bug, 2018

CENA WYWOŁAWCZA: 35 000

ESTYMACJA: 50 000 – 65 000

olej, płótno, 150 x 100 cm

p.d.:S.Baj, sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: Stanisław Baj|Rzeka Bug |2018|,obraz prezentowany na wystawie „Nad morzem mgieł” Stanisław Baj, Rafał Borcz  w BWA Bydgoszcz 23.11.2021 – 16.01.2022.

Droit de Suite