51. Anna Grochowska, Gdzie jest Saturn, 2022

CENA WYWOŁAWCZA: 1

olej, płótno, 100 x 80 cm