47. Jacek Sienicki - Postać siedząca, niedatowany

CENA WYWOŁAWCZA:

ESTYMACJA: –

olej, płótno, 146 x 100 cm

obraz pochodzi ze zbiorów rodzinnych, potwierdzenie autentyczności obrazu na certyfikacie wystawionym przez córkę artysty

Droit de Suite