41. Stanisław Baj - Rzeka Bug, 2017

CENA WYWOŁAWCZA: 40 000

ESTYMACJA: 55 000 – 70 000

olej, płótno, 110 x 170 cm

Droit de Suite