Teutsch Gallery zajmuje się działalnością wystawienniczą. Głównymi założeniami programowymi jest odkrywanie nowych talentów i promocja polskiej sztuki współczesnej. Misją galerii jest tworzenie przyjaznego, otwartego miejsca spotkań i dialogu, prezentacja wystaw problemowych, promocja artystów, prezentacja ich dorobku i udostępnianie zbiorów z kolekcji galerii.