Witamy w Mazowieckim Domu Aukcyjnym

Jakub Niewdana

Jakub Niewdana jest absolwentem Liceum Plastycznego w Katowicach oraz Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie – pracownia prof. Nowakowskiego. W 2014 r. otrzymał dyplom z wyróżnieniem. W 2015 r. rozpoczął studia
doktorskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Stypendysta ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014).
Zajmuje się głównie rzeźbą, rysunkiem, ceramiką i fotografią. Jego prace pokazywane były na wielu wystawach
Indywidualnych i zbiorowych.

Menu
×