Brda – Andrzej Fogtt – 21.04 – 06.05.2022

Tytuł wystawy nawiązuje do rzeki Brdy, która jest głównym źródłem inspiracji malarza. Na wystawie zostaną zaprezentowane wielkoformatowe obrazy olejne, które artysta tworzy od 2012 roku. Andrzej Fogtt pracuje w plenerze, bezpośrednio nad wodą. Jego prace malarskie powstają z inspiracji trzech miejsc geograficznych Polski; nad rzeką Brdą, jeziorem Dadaj oraz w miejscowości Zaborek koło Janowa Podlaskiego nad Bugiem. Podstawą budowy przestrzeni obrazu jest jego konstrukcja, a w następstwie użyty kolor i jego materia. Natura jest niezbędną relacją, w oparciu o nią i o stan emocjonalny artysty powstaje obraz. Natura w obrazie jest głęboko odczuwalna pomimo, że forma przedstawienia nie jest mimetyczna. Nie jest też “abstrakcyjna”, gdyż nie wypływa z założeń tego nurtu, pomimo że obrazy są bezprzedmiotowe to ich konstrukcja przywodzi na myśl konkretne odniesienia do zjawisk natury. To jest niezwykła cecha tego malarstwa wyraźnie odmienna i niezwykle indywidualna stylistycznie nie tylko na gruncie polskiej sztuki, może tworzyć pełnoprawny dyskurs z takimi indywidualnościami tego gatunku jak Gerhard Richter czy Anselm Kiefer.