Witamy w Mazowieckim Domu Aukcyjnym

Piotr Czajkowski

Urodził się w 1973 roku w Łodzi. W latach 1993-1999 studiował na
ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubiory . W 1999 otrzymał dyplom
magistra sztuki. Jego praca dyplomowa – kolekcja tkanin drukowanych była prezentowana na wystawie
towarzyszącej Targom Interfashion ’99 gdzie zdobyła wyróżnienie. W 2009 r. otrzymał tytuł doktora.
Od 1999 roku zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Tkaniny i Ubioru na ASP w Łodzi.
Od 2009 r. pracuje na stanowisku adiunkta. Od 2016 roku jest kierownikiem
Pracowni Druku II na studiach I stopnia.

Menu
×