Witamy w Mazowieckim Domu Aukcyjnym

Sopot Art Promotion otwiera  I Konkurs dla  studentów wydziału malarstwa i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Celem konkursu  jest promocja młodych artystów malarzy, rzeźbiarzy u progu drogi  twórczej których działalność artystyczna będzie sie  przyczyniała  się do rozwoju polskiej sztuki oraz twórczego podejmowania zagadnień artystycznych.

Dla zwycięzcy  konkursu będzie ufundowana Nagroda Główna pieniężna –  trzy tysiące złotych. Zostaną również przyznane dwa wyróżnienia.  Laureaci konkursu będą mogli zaprezentować swoją twórczość na pokonkursowej wystawie połączononej z wernisażem w Teutsch Gallery w Warszawie.

Konkurs Sopot Art Promotion  jest inicjatywą całkowicie niezależną. Nie jest dofinansowywany z jakichkolwiek środków. Sponsorem konkursu jest Mazowiecki Dom Aukcyjny/ Teutsch Gallery.

Menu
×